gynekologická péče

Komplexní preventivní gynekologická péče v souladu s aktuáním vývojem v oboru pro ženy všech věkových skupin, dispenzární pooperační péče, péče o neplodné páry spolu s předními centry asistované reprodukce.

- preventivní prohlídky + mammografický screening
- kompletní spektrum antikoncepce
- vakcinace proti HPV
- vyšetření trombofilnich stavů

PREVENCE

- kolposkopie
- HR- HPV testace
- biopsie, drobné chirurgické výkony
- nativní mikroskopie

DIAGNOSTIKA

- péče o ženy s obtížemi v období přechodu
- kostní denzitometrie
- poruchy kontinence

klimakterum

PÉČE O TĚHOTNÉ

Komplexní "all in one" péče od početí do porodu bez nutnosti navštěvovat jiná zařízení - certifikované superkonziliární pracoviště pro ultrazvuková vyšetření v graviditě.

Chromozmální aneuploidie - nuchální translucence, trikuspidální regurgitace, nosní kost, ductus venosus.

TĚHOTENSKÝ SCREENING 

I. trimestru 

Vyšetření srdce plodu a dalších ultrazvukem viditelných vad.

TĚHOTENSKÝ SCREENING II. TRIMESTRU

+ FETÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Moderní biochemické a ultrazvukové markery a prevence.

SCREENING PREEKLAMPSIE

a RŮSTOVÉ RESTRIKCE PLODU

Diagnostika patologických stavů s případnou návazností léčby v perinatologickém centru.

péče o vícečetná

těhotenství

Monitorace srdečních ozev plodu a děložní činnosti.

FETÁLNÍ

KARDIOTOKOGRAFIE

Laktační poradenství.

návštěvní služba

v šestinedělí

Těhotenské cvičení

Jógu pro těhotné, powerjógu a předporodní přípravu můžete najít zde: sarkajoga.webnode.cz