Přístrojové vybavení

GE VOLUSON E8 RSA

 ultrazvuk nejvyšší dostupné třídy

Kardiotokograf EDAN F5

monitorace srdečních ozev plodu a děložní činnosti

4D ultrazvuk

ukázka vyšetření v 1 trimestru

4D ultrazvuk

ukázka vyšetření v 3 trimestru

Superkonziliární pracoviště pro vyšetření ultrazvukem v graviditě. Těhotenský screening vrozených vývojových vad, 4D vyšetření se záznamem a určení pohlaví plodu poskytujeme i klientkám neregistrovaným v našem zařízení.
 

Certifikáty odbornosti v ultrazvukovém vyšetření

Výsledky

Dlouhodobá statistika záchytů vrozených vývojových vad na našem pracovišti.